nyt-tag

Eksempel på nyt tag udført af Sølund Tømrer & Snedker

Taget betegnes som bygningens femte facade. Valget af det synlige tagmateriale er derfor af stor betydning for bygningens arkitektoniske udtryk og bygningens indpasning i gadebilledet som helhed.

Uforpligtende tilbud gives på tagrenovering og nyt tag. Ring på telefon: 28914334

Energiforbruget har stor betydning grundet stigende energipriser. Dette gør isolering/efterisolering i forbindelse med tagudskiftning til et højprioriteret område, idet varme søger opad.

Mulighederne ved skift af tag er mange. Eksempelvis opnås mere lys i dit hus med ovenlysvinduer eller kviste. Ved mangel på plads kan en eventuel 1.sal udnyttes eller alternativt kan tilføjes en tagetage på eksisterende 1. plans hus. Dette medfører væsentlige mindre udgifter end ved en tilbygning.

Sølund Tømrer & Snedker står klar med rådgivning vedrørende alle tagets facetter, efterisolering, undertag, afslutninger, tagrender samt de forskellige tagtyper, hvad enten det er tegl, cement, eternit eller ståltag.

Sølund Tømrer & Snedker leverer og monterer tagsten fra landets førende tagleverandører

Vi udfører diverse reparation på deres hus, så som udskiftning af stern/vindskeder, gavlbeklædning og andre småreparationer.

Vi står altid klar til at hjælpe med at renoverer dit tag – ring på Tlf. 28 91 43 34 og få en uforpligtende snak om din tagrenovering.
[SLGF id=360]